Hvor avhengig er du av sigaretter?

For å finne ut hvor avhengig du er av røyk, kan denne avhengighetstesten være nyttig. Testen består av seks spørsmål. Resultatet du får bør ses på som en pekepinn på hvor avhengig du er, og ikke en fasit.